HOME LINKS CLOSED PUBLIC SOFTWARE SEARCH MADE CLOSED

Ing. Ján ONDREJ (SAL)

Narodil som sa pred 49 rokmi v meste Rožňava.

Po absolvovaní základnej školy som na SOU Hviezdoslavova 5, Rožňava, vyštudoval odbor "Mechanik strojov a zariadení". Po ukončení strednej školy som sa prihlásil na Technickú Univerzitu v Košiciach, na ktorej som v roku 1999 úspešne ukončil odbor informačné technológie.

K mojim záujmom patrí práca na počítačoch, s čím je spojené aj moje zamestnanie. Pracujem na CIaKT UPJŠ v Košiciach. Zamestnanie je zamerané na správu Linuxových serverov, veľkých počítačových sietí a virtualizácii KVM.

K ďalším záujmom patrí programovanie v rôznych programovacích jazykoch a štúdium odbornej literatúry. Z programovania ma najviac zaujíma programovanie zvuku a grafiky, programovanie v rôznych skriptových jazykoch (shell, awk, python, php, javascript, ...).

Ovládam slovenský, maďarský a ruský jazyk, čiastočne ovládam angličtinu a základy esperanta.